วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นายคำรณ คลื้นน้ำใจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

พร้อมด้วยกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ประชุม

เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2564 

พร้อมกับร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ร่วมกับ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ 

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และคณะผู้บริหาร โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ณ ห้องประชุม การบูร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

 

งานแผนไทย 15 09 2564

 

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.