วันนี้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิด

กิจกรรมปล่อยขบวนรถตามโครงการคัดกรองเชิงรุกเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เบื้องต้นด้วยวิธีแบบ Rapid Antigen Test 

จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย โดยมีนายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และ

นายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมการเปิดครั้งนี้

ทั้งนี้โดยรับการสนับสนุนของมูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา และกลุุ่มบริษัทหลักเมือง โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.ว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายสรชัด สุจิตต์ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการจัดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 รวดเร็ว คลอบคลุมและมีประสิทธิภาพในพื้นที่ 10 อำเภอ 32 ตำบล

ของจังหวัดสุพรรณบุรี ในกลุ่มต่างๆ โดยใช้เวลาดำเนินการตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2564 ถึง15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป.

 

EOC 24 08 2564 รถตรวจโควิด

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.