นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะทำงาน

ออกติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ให้กับประชาชนในพื้นที่และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช โดยมี

นายพุฒิพัฒน์ ชวรัฐเลิศสกุล สาธารณสุขอำเภอเดิมบางนางบวชและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ

 

งานนำเสนอ1สสอ.เดิมบางฯ 19 10 2564

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุม

การรับมอบนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Webex Meeting

จากห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม ระดมพล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

งานนำเสนอ1รับนโยบาย 18 10 2564

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

พร้อมด้วยนายมนูญ ศูนย์สิทธิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะทำงานออกตรวจ

เยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่รวมถึงการฉีดวัคซีนของประชาชนในพื้นที่และให้กำลังใจแก่ผู้

ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า โดยมีนายพัทธพงศ์ ตั้งสะสม สาธารณสุขอำเภอบางปลาม้า

และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ.

 

งานนำเสนอ1สสอ.บางปลาม้า 15 10 2564

หมวดหมู่รอง

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.