รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

ขุนบรรจง เวชกิจ พ.ศ.2489 - พ.ศ.2495
นายแพทย์ประเชิญ คล้านสุบรรณ พ.ศ.2495 - 30 ก.ย.2520
พ.ท.นายแพทย์ถาวร แพทยารักษ์ 1 ต.ค.2520 - 30 ก.ย.2526
นายแพทย์บุญยิ่ง วัดแก้ว 1 ต.ค.2526 - 30 ก.ย.2530
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ 1 ต.ค.2530 - 29 ม.ค.2533
นายแพทย์สุวัจน์ เฑียรทอง 30 ม.ค.2533 - 30 ก.ย.2535
นายแพทย์ทวี วิเชียรเกื้อ 1 ต.ค.2535 - 31 ต.ค.2536
นายแพทย์เลิศ ลิ้มทองกุล 1 พ.ย.2536 - 26 มิ.ย.2537
นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ 27 มิ.ย.2537 - 4 มี.ค.2556
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง 24 มิ.ย.2556 - 30 พ.ค.2557
นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร 2 มิ.ย.2557 - 2 ต.ค.2559
นายแพทย์ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม 3 ต.ค.2559 - 30 ก.ย.2560
นายแพทย์สาโรจน์ มะรุมดี 9 ต.ค.2560 - 30 ก.ย.2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง 18 ต.ค.2562 - ปัจจุบัน
   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.