Breadcrumbs

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ  ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0032.001/2/821 ลว. 12 ก.พ. 2562   ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0032/3035 ลว. 12 ก.พ. 2562  ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้สมัคร และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่  สพ  0032.001/2/541 ลว. 29 ม.ค.62  ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือ ที่ สพ 0032/2028 ลว. 29 ม.ค.62  ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0032.001/2/703 ลว. 7 ก.พ. 2562  ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือ ที่ สพ 0032/2726 ลว. 7 ก.พ.2562  ดาวน์โหลดที่นี่

คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ รักษาการในตำแหน่ง ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 363/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ ระดับชำนาญการ

คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 368/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน ปฏิบัติกาช

คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 369/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 370/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการสังกัดเดิม

หนังสือนำส่ง รพ.

หนังสือนำส่ง สสอ.

ระบบทะเบียนจังหวัด : Registration

KP7

เข้าสู่ระบบงาน : Control Panal Login

สถิติการเข้าใช้งาน : Statistics Web

790808
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
243
679
3923
782694
9155
18054
790808

Your IP: 3.80.60.248
Server Time: 2019-02-16 10:17:54