หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

S  45318156

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   
   

E-MAIL  

   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 766
สรุปสถานการณ์ มิถุุนายน 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 724
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 463
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 569
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 428
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 310
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 300
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 245
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 119
สถานการณ์โรครายอำเภอ ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1375
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 59 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1865
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 57 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 923
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 962
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 60 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1140
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 61 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1295
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 63 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 762
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 62 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1056
สถานการณ์โรคโคโรนาจังหวัดสุพรรณบุรี เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 384
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 746
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 1063
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 934
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 892
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2556 เขียนโดย ช่อ 860
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 916
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 866
สถานการณ์โรค เดือน กันยายน 2556 เขียนโดย ช่อ 831
สถานการณ์โรค เดือน ตุลาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 818
สถานการณ์โรค เดือน พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ช่อ 857
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 945
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 713
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย ช่อ 886
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2557 เขียนโดย ช่อ 827
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 879
สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ช่อ 782
สถานการณ์โรคเดือน กรกฎาคม 2558 อ.ดอนเจดีย์ เขียนโดย ช่อ 838
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 930
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย ช่อ 866
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 852
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 832
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย ช่อ 954
สถานการณ์โรคเดือน ตุลาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 987
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 822
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 950
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย ช่อ 375
สถานการณ์โรคเดือน ธันวาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 894
สถานการณ์โรคเดือน มีนาคม 2558 เขียนโดย ช่อ 960
สถานการณ์โรคเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ช่อ 863
สถานการณ์โรคเดือน เมษายน 2558 เขียนโดย ช่อ 1207
สถานการณ์โรคเดือน มกราคม 2558 เขียนโดย ช่อ 907
สรุปรายงาน DHS เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 981
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 857
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 713
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2558 เขียนโดย ช่อ 919
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย ช่อ 766
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย ช่อ 772
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2559 เขียนโดย ช่อ 791
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 807
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2559 เขียนโดย ช่อ 912
สรุปสถานการณ์ กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 832
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 (25) เขียนโดย ช่อ 711
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ช่อ 808
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 771
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2560 เขียนโดย ช่อ 908
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2561 เขียนโดย ช่อ 644
สถานการณ์โรค เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ช่อ 821
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 729
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 เขียนโดย ช่อ 761
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 859
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2560 เขียนโดย ช่อ 772
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 955
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 710
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 730
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ช่อ 749
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 773
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ช่อ 663
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2561 เขียนโดย ช่อ 587
สรุปสถานการณ์ มีนาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 643
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 (13) เขียนโดย ช่อ 609
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 538
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2561 เขียนโดย ช่อ 507
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 579
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย ช่อ 575
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2562 เขียนโดย ช่อ 435
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 632
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2562 เขียนโดย ช่อ 608
   

รูปสไลด์กิจกรรม  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
204
เนื้อหา
131
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
121205
   

เข้าสู่ระบบ TB  

สมัครสมาชิกสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการยืนยันข้อมูลสมาชิก

   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208