ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ประกาศ รพ.สต.สระยายโสม

คลิกที่นี่ ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2564

Read more

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ประกาศ รพ.สต.บ้านจร้าใหม่

คลิ๊กที่ณี้ ประกาศ ิณ  วันที่  20 มกราคม 2564

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพร้อมอ่านผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ประกาศ รพ.สต.บ้านขามเหนือ

 ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 คลิ๊กที่นี่

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ประกาศ รพ.สต.ดอนมะเกลือ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ คลิ๊กที่นี่

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ประกาศ รพ.สต.สระพังลาน

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ประกาศ รพ.สต.สระยายโสม

คลิกที่นี่ ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2564

Read more

ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง

blank

สถานการณ์ Covid-19

moph                        

      gis      1598365066914   12  tdga     HDC