ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

รูปกิจกรรม

วันศุกร์, 24 มิถุนายน 2565 11:29

รับตรวจราชการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

วันศุกร์, 24 มิถุนายน 2565 11:01

ประชุมค้นหา Pain Point เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

สาธารณสุขอำเภอ

13344514 1112641928822875 3095708699492245942 n

  

นายพุฒิพัฒน์ ชวรัฐเลิศสกุล

สาธารณสุขอำเภอเดิมบางนางบวช