เมนูหลัก  

   

2b

fb

 

hdcsuphan2

moph

logo-5dopa2

logo

esaraban

oppp2560
spsh
showimgbanner2

lg555

Theme1 Banner01

Theme1 bgHeaderweb logo

suphan03travelsuphan

 

   

สดุดีจอมราชา  

   

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

ssj

  นายแพทย์สาโรจน์  มะรุมดี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

 

ratthaphon

นายแพทย์รัฐพล  เวทสรณสุธี
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ระดับชำนาญการ
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

 

             89549

นางพรพรรณ  ระวังพันธุ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
(รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

 

jutamas

นางจุฑามาศ  โกมลศิริสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
(รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านบริการทางวิชาการ)

 

noy

นางสุวิมล  ปานะชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 

manooy

นายมนูญ  ศูนย์สิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560
   

สสจ.สุพรรณบุรี  

ssj

นายแพทย์สาโรจน์  มะรุมดี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   

ผู้ใช้งานปัจจุบัน  

มี 170 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.