เมนูหลัก  

   

2b

fb

 

hdcsuphan2

moph

logo-5dopa2

logo

esaraban

oppp2560
spsh
showimgbanner2

lg555

Theme1 Banner01

Theme1 bgHeaderweb logo

suphan03travelsuphan

 

   

สดุดีจอมราชา  

   

วิสัยทัศน์

สาธารณสุขสุพรรณบุรี เป็นเครือข่ายชั้นนำระดับภาคในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดี ในปี 2562

พันธกิจ

1. สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายสุขภาพทุกระดับ
2. บริหารจัดการระบบบริการ และระบบสนับสนุนด้านสุขภาพ
3. ส่งเสริมวิถีแห่งสุขภาวะ เพื่อลดโรคและปัญหาสุขภาพ

เป้าประสงค์หลัก

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 76 ปี

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.พัฒนาเครือข่ายสุขภาพให้มีความเข้มแข็งและเชื่มอโยงทุกระดับ
2.พัฒนาระบบบริการและระบบสนับสนุนด้านสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
3.มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพทุกกลุ่มวัย

 

 

   

สสจ.สุพรรณบุรี  

ssj

นายแพทย์สาโรจน์  มะรุมดี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   

ผู้ใช้งานปัจจุบัน  

มี 178 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.